במשפחות בהן ההורים מתמודדים ניצבים הילדים בפני אתגרים מהותיים. כל ילד וכל נער במשפחה הוא עולם ומלואו ועשוי לתפוס את מצב הדברים ולהתנהל מולו בדרכים שונות ומגוונות. עם זאת במהלך עבודתנו ב"מרכז ציפור-הנפש" עם משפחות רבות מצאנו כי יש מספר כיוונים ודגשים עליהם שווה לתת את הדעת בקשר עם הילדים והנערים במשפחה.