העבודה עם הורים מתמודדים, משפחותיהם והגורמים התומכים יכולה להיות מגוונת ושונה מהורה להורה. עם זאת מצאנו שיש מספר כיווני עבודה שכדאי לקחת בחשבון בעבודה עם כל הורה המתמודד עם קושי נפשי, משפחתו ומערכת התמיכה שלו ושל ילדיו.