תפיסות מוטעות בציבור – למרות התפתחות של ידע מחקרי בנוגע לקשיים נפשיים והגורמים אליהם, ולמרות המודעות הגוברת בציבור הרחב לגבי מהי התמודדות נפשית, המדיה לעיתים מציגה מתמודדים עם בעיה נפשית בגיחוך או כמושא ללעג, או שהם מוצגים כאימפולסיביים, אלימים ומסוכנים. מתמודדים נתפסים שלא בצדק עם אובדן אינטליגנציה, או יכולת פחותה להחליט החלטות.

למרות שבריאות הנפש נכנסת יותר למודעות הציבורית והשיח הציבורי, עדיין יש בציבור ריחוק וניכור כלפי אוכלוסיית המתמודדים בשל תפיסות מוטעות אלו המושרשות בציבור.

השלכות:

סביבה זו יוצרת אצל המתמודדים בושה והשתקה של הבעיות הנפשיות. לכך יש השלכה על הדימוי העצמי והביטחון, וזה מגביר בידוד והימנעות חברתית.

סטיגמה אישית המתמודד מחזיק בסטראוטיפים שלילים כלפי עצמו בשל בעיותיו הנפשיות לאחר שהפנים את התפיסות החברתיות המוטעות.

כשאתה מופלה לרעה, יש לזה השלכה גדולה על בטחון עצמי ודימוי עצמי –  יגביר תסכול, תחושת חוסר אונים ורצון להתנתק מהסביבה

אישה מאחורי מסיכה

הורים מתמודדים וסטיגמה

כבר עם הרעיון על תחילתו של הריון, מפתחים הורים מתמודדים מודעות לכך שההריון נתפס כשלילי על ידי בני משפחה ואחרים, אשר מביעים ספקות במסוגלות המתמודד להיות הורה.

לעיתים אומרים להורים שהם לא מתאימים להיות הורים. לעיתים הם מואשמים בכך שהם לא מגדלים את ילדיהם כהלכה ולא מעניקים להם טיפול הולם.

ההורים המתמודדים מבינים שההתנהגות שלהם תהייה כל הזמן תחת ביקורת ואף תחת פיקוח.

* יש חשש מתמיד מאיבוד הזכות לגדל את הילד, מה שמוסיף מתח רב להורות ומעצים קשיים שלאחרים אין. הורים לעיתים חוששים לפנות לקבלת עזרה מפחד מפני הרשויות וזה מחסום לקבלת טיפול, מה שעלול להוביל להידרדרות.

ישנה תפיסה כללית מוטעית שמתמודדים לא מעניקים לילד טיפול הולם, ושהם לא מספיק טובים להיות הורים. בנוסף, בשל סטראוטיפים לפיהם מתמודדים הם אלימים, ישנה הנחה מוטעית שהם גם מתעללים בילדים.

אנשים טועים וחושבים כי יחד עם המצוקה הנפשית יש אובדן אינטליגנציה או יכולת להחליט החלטות.

כאשר מודבקת תווית על ההורה המתמודד, חווית ההורות כולה מושפעת באופן שלילי.

ילדי המתמודדים עלולים לחוות הצקות מצד ילדים אחרים בגלל הבעיה של ההורה. בפרט בני נוער יחושו מבוכה ובושה בשל קשיים נפשיים של הוריהם. הילדים מודעים לסטיגמה השלילית וזה תורם לחששם לומר זאת. הם שומרים סוד. מה שמוביל לבושה, ולחשש מתמיד שהסוד יתגלה.

אמא ובת באוהל

כיצד מתמודדים?

הדרך להתמודד עם הנחות שכאלו היא העצמת ההורה, הגדלת בטחונו העצמי כהורה, הבלטת היכולות, בניית זהות חיובית המתבססת על חוזקות, צמיחה אישית ומיקוד חיובי. להגביר את מודעות ההורה לדברים אותם הוא כן מצליח לעשות טוב.

בנוסף, להגביר את מודעותו לכך שהבעיה לא קרתה לו באשמתו. הוא נולד איתה או שפיתח אותה שלא באשמתו ולא בגלל מעשה שעשה. להגביר מודעתו לאחריות שלקח בכך שהוא מצליח לנהל את התמודדותו ובכך שפנה לקבלת עזרה.

יש להבין כי הורה עם מצוקה נפשית לעיתים צריך זמן להחלים מאפיזודה, והוא יצטרך עזרה. אך זה לא הופך אותו להורה לא מתאים. אם הורה היה חולה במחלה פיזית והיה צריך זמן להחלמה לא היו ממהרים להוציא את הילד מהבית.