כשאדם מתנהג בצורה לא שגרתית, מתעוררות בקרבו מחשבות קיצוניות או מוזרות או שהוא חווה רגשות חזקים לאורך זמן או בצורה לא יציבה, ייתכן והוא מתמודד עם מצוקה נפשית.

לעיתים, השינויים ברורים וניתן הבחין במצוקה בה שרוי אדם ולעיתים השינויים והמצוקה סמויים יותר. כדאי לבחון- האם האדם מתנהג, מדבר או פועל אחרת מבדרך כלל, שלא כמאפיין אותו? האם התנהגותו מוזרה, תוקפנית או נמנעת? האם התפקוד שלו נפגע לאורך זמן? האם ישנה או הייתה סיבה חיצונית, כמו אבל או אירוע מסוכן, שיכולה להסביר את ההתנהגויות הללו? ואם ניתן לשים את האצבע על אירוע כזה, האם האדם אינו מצליח להתאושש ממנו זמן ארוך?

באופן כללי, נבחן את מצבו של האדם משתי נקודות מבט. האחת אישית- האם האדם חש מצוקה בעקבות השינוי שהוא חווה? והשנייה חברתית- האם האדם הפך מסוכן לעצמו או לסביבתו? האם מעשיו או אמירותיו חורגות מהנורמה המאפיינת אותו ואת החברה באופן יוצא דופן?

מהי מחלה נפשית