כשאדם מתנהג בצורה לא שגרתית, עולות לו מחשבות קיצוניות או מוזרות או שהוא חווה רגשות חזקים לאורך זמן או בצורה לא יציבה, ייתכן והוא מתמודד עם מצוקה נפשית.

לעיתים, השינויים ברורים וניתן לשים לב למצוקתו של האדם; לעיתים השינויים והמצוקה סמויים יותר. שווה לבחון- האם האדם מתנהג, אומר או עושה דברים שונים מבדרך כלל ושלא מאפיינים אותו? האם התנהגותו מוזרה, תוקפנית או נמנעת? האם התפקוד שלו נפגע לאורך זמן? האם יש סיבה חיצונית, כמו אבל או אירוע מסוכן, שיכול להסביר את התנהגויות אלו? ואם יש כזה אירוע האם האדם לא מצליח להתאושש ?

באופן כללי, נבחן את מצבו של האדם משתי נקודות מבט. האחת – אישית – האם האדם חש מצוקה בעקבות השינוי שהוא חווה? השנייה – חברתית – האם האדם הפך מסוכן לעצמו או לסביבתו? האם מעשיו או אמירתו חורגות מהנורמה המאפיינת אותו ואת החברה בצורה קיצונית?

מהי מחלה נפשית